پروبیوتیک

متیونین ، لیزین و ترئونین در جیره جوجه های گوشتی

متیونین ، لیزین و ترئونین در جیره جوجه های گوشتی 760 546 مدیر سایت

دسترسی سریع مطالب

افزودنی ها در خوراک جوجه های گوشتی

[vc_separator]

پرورش دهندگان قادرند به کمک پرورش سویه های اصلاح ژنتیکی شده جوجه ، گوشت را سریعتر و با تلاش کمتری نسبت به پرورش دام های دیگر در سفره ما قرار دهد.

تنها چند هفته طول می کشد تا جوجه ها به وزن هدف برسند و به همین جهت ، هزینه تمام شده هر کیلوگرم گوشت طیور کمتر از سایر دام هاست ؛ 

در نتیجه با صرف هزینه کمتر ، نیاز پروتئینی انسان تامین می شود.

برای پرورش سودآور جوجه گوشتی و نمود ذخایر ارزشمند ژنتیکی این سویه ها ، نیازمند به انجام تمهیدات خاصی قبل از قرار گرفتن جوجه ها در مزرعه و پس از آن هستیم .

از جمله این اقدامات می توان به تهیه جوجه باکیفیت ، رعایت نکات ایمنی و بهداشت ، فراهم کردن فضا و تهویه کافی ، تعداد مناسب آب خوری و دان خوری و نهایتا تامین خوراک با کیفیت و بافت مناسب اشاره کرد ، تا تضمین سلامت دستگاه گوارش باشد.

[vc_single_image image=”19916″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_shadow_3d”][vc_empty_space]

میزان اسیدهای آمینه مورد نیاز در خوراک جوجه گوشتی

[vc_separator]

جدای از افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی بیشتر شرکت های تولید جوجه ، روی افزایش وزن بافت سینه تاکید دارند. 

به خوبی شناخته شده که بهبود این بافت در سایه تامین اسیدهای آمینه ضروری خواهد بود. 

در واقع رشد افزایش خالص توده پروتئین است و زمانی رخ خواهد که سنتز پروتئین کل نسبت به تجزیه پروتئین های دریافتی در حد بیشینه باشد.

این روند مداوم به بازچرخ پروتئین اشاره دارد و میزان رشد با تعادل بین میزان سنتز و تجزیه تعیین می شود.

کارایی استفاده از پروتئین تحت تاثیر تغییرات میزان سنتز و تجزیه قرار می گیرد.(Tesseraud , 2000) 

تعیین کننده حیاتی کارایی مصرف پروتئین خالص ، میزان تجزیه پروتئین است . 

میزان تجزیه پروتئین با کمبود اسید آمینه افزایش می یابد.

تعادل اسید آمینه باید بهینه باشد تا حداکثر بهره وری و استفاده از پروتئین و رشد حاصل شود. استفاده از جیره های با پروتئین بالا جهت تامین اسیدهای آمینه مورد نیاز سنتز پروتئین ، دفع آمونیاک را در محیط افزایش خواهد داد.

آمونیاک به وسیله تجزیه پروتئین هضم نشده پروتئین موجود در مدفوع حاصل می شود. 

یک راه ممکن برای کاهش انتشار آمونیاک ، کاهش میزان نیتروژن با کاهش محتوای پروتئین جیره است.

در واقع مطالعات متعدد نشان می دهد کاهش دفع نیتروژن در حدود ۱۰ % با کاهش ۱ درصد در مقدار محتوای پروتئین جیره در جوجه های گوشتی حاصل می شود.(Gomide et al. , 2011 )

⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐« مطالعه مطلب پرورش مرغ گوشتی ، مدیریت خوراک و دان  »⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

[vc_empty_space]

خواص اسیدهای آمینه متیونین ، لیزین و ترئونین در جیره جوجه گوشتی

فرمولاسیون رژیم های کم پروتئین CP نیاز به کنترل اسیدهای آمینه ضروری ، یعنی ،Val ،Thr،Met(+Cys) ،Lys، Phe(+Tyr) ،Arg،Trp،Leu،Ile و His دارد.

لذا تنها راه ممکن جهت فراهم آوردن خوراک با بیشترین رشد و کمترین مواد دفعی از نقطه نظر پروتئین ، تزریق اسیدهای آمینه ضروری به صورت سنتتیک در جیره است.

نشان داده شده که میزان سنتز پروتئین هم زمان با افزایش سطح لیزین جیره غذایی ایجاد می شود.(UrdanetaRincon and Lesson , 2004 )

در جوجه های سریع الرشد کمبود لیزین ترکیب بدن و پروتئین را تغییر می دهد. (Bastianelli et al ,2007 ) 

و این بدان معنی است که برای حمایت از رشد مطلوب و عملکرد لاشه در جوجه های گوشتی تجاری ، سطوح مناسب اسیدهای آمینه در جیره مورد نیاز است.

اسید آمینه متیونین به عنوان اولین اسید آمینه محدود کننده در جیره های بر پایه ذرت و سویا با واسطه در چند فاکتور بر روی سنتز پروتئین تاثیر مثبت دارد. 

از جمله این فاکتورها می توان اثر متیونین بر بیان ژن های مربوط به رشد ، بیان موثر mRNA در کبد و افزایش سطح IGF-I در گردش را نام برد.

با نگاهی کلی بر روی خوراک های آماده طیور و کنسانتره های موجود در بازار به این مهم دست می یابیم که در فرمولاسیون اغلب آن ها به سومین اسید آمینه ضروری به دلیل منافع مالی اهمیت کمتری داده و تامین نمی کنند . 

در حالی که تامین این اسید آمینه به ویژه در سنین ابتدایی جوجه گوشتی ضروری است.

ترئونین نقش مهمی در رشد و عملکرد مناسب روده دارد(Stoll , 2006  ) . 

زیرا موسین روده بیشتر از ترئونین ساخته شده است ، موسین یک گلیکوپروتئین است که نقش حیابی در محافظت ار روده در برابر اسیدها ، پاتوژن ها و آنزیم های گوارشی و نیز حفظ یکپارچگی روده دارد.

(Horn et al ., 2009 ) .

در دستگاه گوارش موسین به عنوان عامل فیلتر کننده برای مواد مغذی عمل می کند و بر هضم و جذب آنها تاثیر می گذارد (Smirnov et al . , 2006 ) 

علاوه بر این ترئونین در فرایندهای متابولیک مختلف مانند سنتز پروتئین و تشکیل اسید اوریک نقش دارد .( Eftekhari et al , , 2015 ) 

در جیره های که کمبود ترئونین دارد تولید ایمونوگلوبولین به مخاطره می افتد. زیرا ترئونین بخشی جدائی ناپذیر از ایمونوگلوبولین در جوجه های گوشتی است. ( Azza and El-gogary , . 2015 ) 

بنابر این به این اسید آمینه همانند دو اسید آمینه دیگر علی الخصوص در دوران ابتدای پرورش جوجه گوشتی باید اهمیت داد. 

اما افزودن این اسید آمینه های  ارزشمند در صورتی که کارا خواهد بود که سلامت دستگاه گوارش تامین شده باشد.

⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐« مطالعه مطلب حفظ دستگاه گوارش طیور »⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

[vc_empty_space]

سالینومایسین یک یونوفور کاتیون تک ظرفیتی است…

سالینومایسین یک یونوفور کاتیون تک ظرفیتی است که به طور گسترده ای برای کنترل کوکسیدیوز در فارم های مرغداری استفاده می شود.

این ترکیب نه تنها از رشد انگل جلوگیری می کند ، بلکه بر میکروب های بیماری زا و متابولیکی دستگاه گوارش (GIT ) موثر است .

انگبرگ و همکاران (۲۰۰۰) گزارش کردند که سالینومایسین تعداد کلستریدیوم پرفریژنز را در ایلئوم سکوم و رکتوم کاهش می دهد و رشد لاکتوباسیلوس را در جوجه های گوشتی مهار می کند .

جمعیت میکروبی در بخش های انتهایی دستگاه گوارش ، نقش مهمی در جلوگیریی از کلونیزاسیون روده توسط پاتوژن های سالینومایسین دارد.(Corrier et al ., 1995 ) یکی از مکانیسم های این ترکیب ، تولید اسید چرب کوتاه زنجیر ( SCFA ) به وِیژه استات ، پروپیونات و بوتیرات است. 

افزایش غلظت SCFA در روده با کاهش PH و مهار میکروارگانیسم های حساس به اسید همراه است. 

اما محدودیت در استفاده از آنتی بیوتیک ها مسئله پیش روی متخصصان تغذیه است. 

بنابراین استفاده از مکمل های اسید بوتیریک می تواند جایگزین مناسب برای این اثر سالینومایسین باشد. 

اسید بوتیریک در پاسخ ایمنی مخاطی دخالت داشته و اثر ضد التهابی در حیوانات دارد.

بوتیرات اثر مستقیم بر تقسیم ، بلوغ و تمایز سلول های مخاطی دارد زیرا می تواند بیان ژن و سنتز پروتئین را تحت تاثیر قرار دهد. (  Sengupta et al . , 2006 ) 

با استفاده از مکمل های حاوی بوتیرات ، افزایش ارتفاع پرز و عمق کریپت در خوک و مرغ مشاهده شده است ( Leeson et al ., 2006 ) 

با رشد ارتفاع پرز سطح جذب افزایش می یابد و باعث استفاده مطلوب تر مواد مغذی در روده باریک می شود. ( Czerwi  nski et al ., 2012 ) 

اسید های چرب زنجیره کوتاه توسط سلول های مخاطی ، به سرعت جذب و متابولیزه می شوند ،

وقتی که بوتیرات به صورت خوراکی داده می شود، جذب و متابولیسم آن در حفره دهان شروع می شود .

اما باید جهت بهره پرزهای روده باریک که نقش اصلی در جذب مواد مغذی دارند متابولیسم این ترکیب تا رسیدن به روده محدود شود.

لذا به عنوان یک راهکار استفاده از بوتیرات پوشش دار در دستور کار متخصصان تغذیه قرار گرفته است.

[vc_empty_space]

بهبود عملکرد دستگاه گوارش با پروبیوتیک ها و اسیدیفایرها و …

به صورت کلی ، فلور روده ای ممکن است تحت شرایط مختلفی از جمله استفاده از آنتی بیوتیک ها یا داروهای دیگر ، استرس ، بیماری ، قرار گرفتن 

در معرض مواد سمی تخریب شده و باعث می شود رقبای مضر در روده رشد کنند.

پس به کمک استفاده از ترکیباتی همانند بوتیرات ، پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها ، سیمبیوتیک ها ، آنزیم ها و اسیدیفایر ها سلامت روده را بهبود ببخشیم .

تا افزودن ترکیباتی همانند اسیدهای آمینه ، توجیه اقتصادی داشته باشدو در جهت افزایش وزن و رشد مورد استفاده قرار گیرد .

به طور خلاصه فرومولاسیون رژیم غذایی و مدیریت تغذیه می تواند تاثیر قابل توجهی روی سلامت روده و تا حد زیادی بر میزان مصرف مواد مغذی و رشد حیوان بگذارد.

مشکلات بهداشت روده ناشی از تغذیه نامناسب و یک محیط غیر بهداشتی بخصوص در مراحل اولیه رشد جوجه ، اهمیت خاصی دارد . 

بنابراین با استفاده از ترکیباتی که بتواند سلامت روده و جذب مواد مغذی موجود در خوراک را تضمین کند ، قادریم عملکرد را بهبود دهیم.

پروبیوتیک گوساله ,تغذیه گوساله ,تخمیر شکمبه ,خوراک گوساله,,

تاثیر پروبیوتیک در تغذیه گوساله ها

تاثیر پروبیوتیک در تغذیه گوساله ها 380 273 مدیر سایت

دسترسی سریع مطالب

تاثیر پروبیوتیک در تغذیه گوساله ها


هدف اصلی استفاداز پروبیوتیک ها در تغذیه گوساله ها ، بهبود دادن تخمیر در شکمبه است.

پروبیوتیک ها افزودنی های غذایی میکروبی هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی روده تاثیرات سودمندی بر روی میزبان دارند. 

عملکرد مناسب  ، عدم وجود باقیمانده در محصولات دامی

و حفظ محیط زیست سبب گردیده تا این ترکیبات جایگزین بسیاری از فرآورده های متداول گردند.

امروزه پروبیوتیک ها نه تنها به عنوان محرک رشد بلکه برای تحریک دستگاه ایمنی و پیشگیری از ابتلا به بسیاری از بیماری ها به کار گرفته می شود .

در این مقاله به مزایای استفاده از پروبیوتیک در تغذیه گوساله و نحوه عملکرد آنها در روده و دلیل ضرورت استفاده از پروبیوتیک بحث شده است.

پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی روده تاثیرات سودمندی بر روی میزبان دارند .

این تعریف بر ماهیت زنده پروبیوتیک ها تاکید دارد.

کاربرد پروبیوتیک ها برای نشخوارکنندگان

در مراحل اولیه زندگی که شیر ماده غذایی اصلی است ، غذا از شکمبه عبور نمی کند.

فاصله میان انتهای مری و سوراخ نگاری شیردان کوتاه است و از طریق آن غذا وارد شکمبه نمی شود.

در حیوانات جوان واکنشی دیده می شود که شکاف مری بسته می شود.

و بدین ترتیب غذا به صورت مستقیم از مری به سیرابی و سپس به شیردان وارد می شود.

با این وجود ، برخی از غذاها وارد شکمبه می شوند.

و در شکمبه با باکتری تک یاخته و قارچ تلقیح شده تا حیوان برای مرحله از شیرگیری و آغاز مرحله بزرگسالی یعنی غلبه جمعیت میکروبی هضم کننده فیبر در محل آماده شود.

بدین ترتیب مزایای بالقوه پروبیوتیک ها برای نشخوار کنندگان احتمالا بیشتر از مزایای مصرف این مواد در حیوانات تک معده ای خواهد بود.

ضرورت پیشگیری از اسهال در گوساله ها در سایر گونه ها نیز وجود دارد. 

با این وجود مصرف پروبیوتیک ها در نشخوارکنندگان از طریق افزایش سرعت شکل گیری فلور و فون شکمبه نیز مزایای به همراه دارد.

در موارد تثبیت تخمیر در حیوانات بالغ نیز مصرف این مواد با تحریک تخمیر در حیوانات بالغ سودمند خواهدبود.

در طی یک بررسی (اثر پروبیوتیک ها در پیشگیری از وقوع اسهال در گوساله های جوان ) این نتیجه حاصل شده است که از ۵۰ گوساله جوان که در سنین یک هفته تا ۹۰ روزگی مورد مطالعه قرار گرفتند، ۲۵ مورد با پروبیوتیک ها تغذیه شدند.

 موارد اسهال ناشی از استقرار باکتری های انتروتوکسیژنیک در دستگاه گوارش ضررهای جدی اقتصادی را بر پرورش وارد می کند. 

تعدادی از گوساله ها در نخستین ماه زندگی خود بر اثر ابتلا به اختلالات گوارشی تلف  شدند.

همچنین در موارد ملایم تر از میزان جذب مواد غذایی در دستگاه گوارش و بهره وری حیوان کاسته شد.

در گوساله های مبتلا به اسهال افزایش تعداد کلی فرمها مشاهده شد، که عمدتا اشرشیا کلی بودند . 

در حالی که افزایش تعداد کلی فرم در حوالی زمان از شیرگیری مشاهده شد. همچنین پروبیوتیکها می توانند برای جابجایی اشرشیاکلی در دیواره دستگاه گوارشی و تقویت باکتری های سالم و حذف کلی فرم ها از دستگاه گوارش مورد استفاده قرار گیرند.

از گوساله هایی که با پروبیوتیک ها تغذیه نشده بودند ۵/۶ درصد تلف و ۱۲ درصد کاهش بهره وری و ۸ درصد باعث استرس از شیرگیری شدند

و همچنین گوساله هایی که با پروبیوتیک تغذیه شده بودند تا ۵/۴۶ درصد افزایش بهره وری و ۵۳ درصد کاهش مرگ و میر را نشان دادند.

 از مهم ترین مزایای پروبیوتیک ها این است که پس از واردشدن به سیستم گوارشی دام و طیور در بافت های بدن باقی نمانده و برخلاف آنتی بیوتیک ها هیچگونه مقاومت میکروبی پس از مصرف آن ایجاد نمی شود. 

هدف از استفاده این فرآورده ها متاثر کردن فعالیت میکروبی دستگاه گوارش یا به عبارت دیگر بهبود وضعیت سلامتی ، رشد و عملکرد حیوان می باشد.

استفاده از پروبیوتیک ها در گوساله های شیرخوار در چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

در واقع هدف کلی از استفاده های میکروبی ، پرورش بهتر و دستیابی به عملکرد بالاتر و سلامتی گوساله در دوران شیرخوارگی است .

پرورش موفق گوساله های شیرخوار از زمان تولد تا زمان از شیرگیری مستلزم توجه به عوامل مربوط به سلامتی مادر ،

گوساله ، تمیزی محیط پرورش ، خوراندن آغوز با رعایت استانداردها و تغذیه مناسب بعد از دادن آغوز می باشد.

مرگ و میر و بیماری در این دوره از مشکلات مهم گاوداری صنعتی می باشد، به طوری که با عدم رعایت توصیه ها تلفات افزایش و سود به حداقل می رسد. 

اکثر بیماری ها در گوساله های شیرخوار در چند هفته اول شایع می باشد

و دلیل آن عدم مصرف آغوز مناسب و فضای نامناسب پرورشی است. 

به طور میانگین یک گاو شیری در حدود چهار دوره شیردهی در گله تولید شیر می کند.

با در نظر گرفتن مرگ و میر در گوساله ها و سایر تلفات باید ۳۰ درصد از گله شیری با تلیسه های خوب جایگزین شود.

اسهال در گوساله ها

اسهال یکی  از مهمترین بیماری های عفونی در پرورش گوساله محسوب می شود.

که خسارات زیادی بر سیستم پرورشی تحمیل می کند. میکرو ارگانیسم های متفاوتی در روزهای مختلف ماههای اول زندگی سبب بروز اسهال می شوند. 

بطوری که باکتری اکولای در ۳ – ۵ روزگی ، ویروس کرونا در ۵ – ۱۵ روزگی و سالمونلا در ۱۵ – ۳۰ روزگی و کوکسیدیوز از سنین بالای یک ماهگی تا یک سالگی گوساله ها را مبتلا می کند.

برقراری باکتری ها در شکمبه :شکمبه گوساله تازه متولد شده عاری از باکتری است،

ولی با گذشت زمان تعدادی از باکتری های هوازی وارد شکمبه می شوند . پس از مصرف خوراک ، برقراری باکتریها صورت می گیرد . 

تعداد کل باکتریها در هر میلی لیتر مایع شکمبه معمولا تغییر نمی کند، ولی نوع باکتری ها با شروع مصرف ماده خشک تغییر میکند.

این امر سبب تغییرات اساسی در باکتری های هوازی و جایگزینی باکتری های بی هوازی می شود. 

گوساله هایی که علوفه مصرف می کنند ، باکتری های متفاوتی نسبت به گوساله هایی که غلات مصرف می کنند، دارند .

برقراری باکتری ها در شکمبه به طور مقدماتی با مصرف جیره خشک صورت می گیرد.

اثر اسهال بر متابولیسم گوساله 

۱ – مصرف خورک 

به طور کلی با ایجاد ناراحتی های عفونی و گوارشی از میزان مصرف خوراک به طور قابل توجه ای کاسته می شود؛

بنابر این اسهال سبب کاهش مصرف خورک شده و به همین دلیل سطح اجسام کتونی در سرم گوساله مبتلا به اسهال بالاست.

۲ – اتلاف الکترولیت ها 

با بروز اسهال مقادیر قابل توجه ای از الکترولیت ها از طریق مدفوع آبکی دفع می شود.

اسهال سبب کاهش شدید ویتامین های محلول در چربی می شود.

با بروز اسهال انتقال الکترولیت ها از خون به درون روده صورت می گیرد ،

در این زمان حرکت آب و به ویژه پتاسیم از داخل سلولها به درون خون افزایش می یابد.

سدیم کلروبی کربنات به مقدار زیادی از طریق مدفوع دفع می شوند و لیکن اتلاف  پتاسیم از ای طریق حداقل است ؛

بنابر این محلول های جبرانی باید حاوی سدیم بالا و پتاسیم پائین باشند.

۳ – اسیدوزیس 

خروج بیکربنات از طریق مدفوع وتجمع اجسام کتونی به دلیل کاهش مصرف خوراک و اتلاف انرژی از طریق مدفوع در زمان وقوع اسهال سبب ایجاد اسیدوز متابولیک و کاهش pH خون می شود.

اسیدوز سبب مقاومت عروق در برابر جریان خون شده و به تبع آن باعث ضعف در وظایف قلب می شود.

اسیدوز در طی روزهای ۷-۱۴  اول زندگی توسعه بیشتری نسبت به روزهای دیگر دارد.

۴ – اتلاف مایعات 

مقدار آب بدن گوساله در سن کمتر از ۱۵ روزگی ۸۰۱ میلی لیتر در هر کیلوگرم وزن زنده می باشد.

اسهال سبب کاهش آب بدن از جمله آب سلولی و پلاسمایی می شود. بیشترین تغییر در آب پلاسما رخ می دهد.

که در حدود ۱۱/۴ درصد کاهش می یاید.

اتلاف آب از طریق مدفوع در گوساله های سالم ۰/۸۸ لیتر در روز است ، ولی در گوساله های مبتلا به اسهال اتلاف آب به ۲ – ۳ لیتر در روز می رسد.

استفاده از فرآورده های میکروبی در تغذیه گوساله های شیرخوار

از قارچ ها و مخمر ها به عنوان پروبیوتیک در دهه گذشته استفاده شده است ،

در سال ۱۹۸۹ یه جای واژه پروبیوتیک از واژه تغذیه مستقیم میکروبی استفاده شد که در آن منبعی از میکروارگانیسم های زنده قابل زیست همانند باکتری ها ، قارچ ها و مخمر ها وجود داشت.

۵ – کمبود گلوکز 

در گوساله های مبتلا به اسهال کمبود گلوکز در خون نیز مشاهده شده است.

دلیل این امر احتمالا کاهش مصرف خوراک و عدم تامین نیازهای غذایی گوساله است .

کاهش سطح گلوکز خون سبب کاهش انسولین در خون می شود. 

دلیل دیگر کمبود گلوکز در خون ، سموم تولیدی توسط باکتری اکولای است که احتمالا بر عمل گلوکونئوژنز اثر منفی می گذارد.

۶ – اتلاف مواد معدنی 

در گوساله های مبتلا به اسهال کلی باسیلی غلظت آهن در روده کوچک افزایش می یاید.

ولی سدیم ، مولیبدن ، مس ، روی و سولفات کاهش می یابد. 

در ژوژنوم غلظت منیزیوم کاهش ولی غلظت فسفر غیر آلی افزایش می یابد و در کبد غلظت کبالت ، آلومینیوم ، کلسیم و منیزیم کاهش می یابد.

۷ – وضعیت هورمونی 

آلدسترون پلاسما با سدیم پلاسما رابطه منفی دارد . در زمان تولد غلظت این هورمون بالا می باشد و به دنبال آن در سن ۲۰ روزگی کاهش می یابد.

در زمان اسهال افزایش قابل توجهی در غلظت آلدسترون پلاسما مشاهده می شود ، که برای مقابله با اتلاف بیشتر سدیم و آب است.

در زمان اسهال اتلاف سدیم از طریق ادرار حداقل است که به دلیل غلظت بالای آلدسترون است. 

نمونه های مصرفی پروبیوتیک 

الف – خوراک پروبیوتیکی (پروبیوتیک + آنزیم )

یک محرک رشد طبیعی می باشد. مخمر های کشت داده شده ، آنزیم های گوارشی و باکتری های مفید سه عامل عمده تحریک رشد دام و طیور می باشند.

بزرگترین مزایای این سه محرک نسبت به محرک های رشد آنتی بیوتیکی ، عدم نیاز به دوره زمانی دفع باقیمانده ها از بدن برای مصرف این محصولات می باشد.

مزایای مصرف در دام ها شامل کاهش مرگ و میر ، کاهش میزان ابتلا به بیماریها و کاهش مصرف دارو ،

کاهش عوارض ناشی از استرس مصرف آنتی بیوتیک ، کاهش استرس های گرمایی و حمل و نقل ، بهبود هضم فیبر و کاهش یبوست ،

افزایش جذب غذا و بهبود ضریب تبدیل غذایی ، افزایش میزان باروری و افزایش وزن است.

گروه دارویی : پروبیوتیک 

شکل دارویی : پودر افزودنی به دان

گونه هدف : دام(گاو و گوسفند) و طیور

موارد مصرف :

-کاهش میزان مرگ و میر 

-کاهش میزان ابتلا به بیماری ها و کاهش مصرف دارو

-کاهش عوارض ناشی از استرس مصرف آنتی بیوتیک 

-کاهش استرس های گرمایی حمل و نقل

-بهبود هضم فیبر و کاهش یبوست

-افزایش جذب غذا و بهبود ضریب تبدیل غذایی .

-افزایش میزان باروری

-افزایش وزن

مقدار و روش مصرف:

 • طیور : ۰/۵ تا ۲ کیلوگرم در هر تن دان نهایی در طول دوره 
 • دام : ۱۰ تا ۲۰ گرم به ازای هر راس روزانه 

توجه : هیچگونه منع مصرف ، تداخل دارویی و زمان پرهیز از مصرف در رابطه با این محصول وجود ندارد.

بسته بندی : بسته بندی کاغذی چند لایه یا استوانه ای پلاستیکی نیم و یک کیلوگرمی .

ب – (پروبیوتیک + آنزیم + ویتامین + اسید آمینه )

گروه دارویی : پروبیوتیک 

شکل دارویی: پودر افزودنی به دان

مکانیسم اثر :

با تحریک و افزایش رشد میکرو فلور طبیعی دستگاه گوارش و کاهش رشد باکتریهای مضر و با تقویت سیستم ایمنی بدن حیوان به افزایش مقاومت بدن در مقابل استرس های محیطی کمک می نماید.

گونه هدف : طیور ( گوشتی ، تخمگذار و مادر) و دام (گاو و گوسفند)

موارد مصرف :

طیور 

– افزایش میزان باروری ، افزایش رشد و تولید و بهبود ضریب تبدیل غذایی 

-افزایش میزان مقاومت طیور در برابر بیماری ها و تقویت سیستم ایمنی

گاوهای شیری 

-افزایش تولید شیر و مدت زمان شیرواری و بالا بردن میزان پروتئین شیر 

کم کردن تعداد سلول های سوماتیک (SCC) شیر و افزایش میزان کازئین شیر (پروتئین اولیه پنیر) و در نتیجه افزایش ارزش محصول 

-تسریع در باروری و افزایش راندمان تولید مثلی 

نتیجه گیری 

در واقع هدف کلی از استفاده از فرآورده های میکروبی پرورش بهتر و دستیابی به عملکرد بالاتر و سلامتی گوساله در دوران شیرخوارگی است.

 

محرک رشد ,محرک های رشد ,آنتی بیوتیک ها ,پروبیوتیک ,پری بیوتیک ها

بازار محرک های رشد افزودنی های برای کیفیت تغذیه دام

بازار محرک های رشد افزودنی های برای کیفیت تغذیه دام 380 273 مدیر سایت

دسترسی سریع مطالب

بازار جهانی محرک های رشد در طول سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳


محرک های رشد افزودنی های هستند که برای بهبود کیفیت تغذیه دام ها

و حمایت از عملکرد و رشد و نمو دام ها استفاده می شوند.

بالا رفتن سطح آگاهی تولید کنندگان از مزایای افزودن این مواد و

اثرات آنها در تحرک رشد و بهبود عملکرد حیوانات سبب ارتقا این بازار شده است.

این افزودنی ها به صورت مخلوط با خوراک باعث افزایش کیفیت خوراک و سلامت دام

و کاهش بیماری های دامی می شوند.

و کلید اصلی پیشرفت این بازار دستاوردهای علمی است که در بخش های تحقیقاتی تولیدات این محصولات عرضه شده است.

ایالات متحده و کانادا هدایت کننده این بازار هستند.

افزایش تقاضا برای افزودنی های دامی از قبیل محرک های رشد و عملکرد محرک های رشد بر اساس نوع ماده و دام به چند گروه طبقه بندی می شوند.

آنها از نظر نوع به آنتی بیوتیک ها ، هورمون ها و پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها ، اسید های آلی ،

مواد فیتوژنیک و … طبقه بندی می شوند که در این میان آنتی بیوتیک ها بازار غالب را داشته

و پس از آن مواد فیتوژنیک بیشترین استفاده از صنایع دام و طیور برای افزایش راندمان و محافظت از بیماری ها دارند.

از نظر نوع دام و خوراک های دام و طیور ، خوک ، نشخوارکنندگان آبزیان و دیگر حیوانات افزودن می شوند

که بخش طیور بیشترین بازار را دارا است.

از نظر منطقه مصرف نیز شمال آمریکا بیشترین بازار مصرف و پس از آن آسیا و اقیانوسیه منطقه غالب می باشد که در این منطقه ،

 کشور چین که مصرف کننده عمده گوشت و محصولات گوشتی است بیشترین بازار محرک های رشد را داراست. 

علاوه بر این افزایش مصرف محصولات گوشتی و طیور و رشد سریع جمعیت در کشورهای در حال توسعه آسیا و اقیانوسیه به رشد تقاضای این محصولات دامن زده است.

فیلم آموزشی (مکانیسم عمل پروبیوتیک ها)

مکانیسم عمل پروبیوتیک ها

مکانیسم عمل پروبیوتیک ها 504 382 مدیر سایت

دسترسی سریع مطالب

مکانیسم عمل پروبیوتیک ها

 


خصوصیات 

 • بقا، تکثیر و سرعت رشد و تشکیل کلونی زیاد
 • ایجاد شرایط مناسب برای عملکرد بهتر میزبان
 • مقاومت در مقابل تغییرات  pH دستگاه گوارش
 • عدم رقابت با میزبان در مصرف مواد مغذی
 • نیمه عمر بالا

مکانیسم 

 •       تولید اسید لاکتیک، لاکتوفرین، باکتریوسین، پراکسید هیدروژن
 •      مسدود کردن نقاط اتصال پاتوژن های بیماریزا در روده و جلوگیری از کلونیزه شدن و رشد آنها (حذف رقابتی)
 •      رقابت برای تغذیه با سایر میکروارگانیسم ها
 •       کاهش pH
 •       تحریک سیتم ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی

در دستگاه گوارش موجودات میلیونها میکروارگانیسم وجود دارند که به عنوان میکروفلور شناخته شده اند. میکروفلور برای میزبان ضروریاست:

 • کمک به هضم
 • کمک به جذب و سنتز مواد معدنی و ویتامین ها
 • تحریک سیستم ایمنی

در شرایط طبیعی روده جوجه هچ شده با قرار گرفتن در لانه و تماس با پوسته تخم مرغ به تدریج با میکروارگانیسم ها مواجه شده

و کلنی تشکیل می دهند و به نوعی سد طبیعی در طول دوره رشد فراهم می شود.

 


 


[vc_empty_space]

پروبیوتیک باسیلوس سوبتلیس به عنوان محرک رشد در جوجه های گوشتی

پروبیوتیک باسیلوس سوبتلیس به عنوان محرک رشد در جوجه های گوشتی 504 382 مدیر سایت

دسترسی سریع مطالب

استفاده از پروبیوتیک باسیلوس سوبتلیس به عنوان محرک رشد در جوجه های گوشتی

 


برای اینکه پروبیوتیک­ ها به عنوان افزودنی میکروبی مستقیم، مفید باشند باید مشخصات معینی داشته باشند.

به عنوان مثال آنها نباید توسط بافت­ ها و آنزیم­ های میزبان تجزیه شده و یا جذب شوند.

همچنین آنها باید توانایی تثبیت یک یا تعداد محدودی از باکتری روده­ ای که برای میزبان مفیدند را داشته باشند،

به طور کلی توانایی تغییرات مفید میکروارگانیسم ­های روده ­ای را داشته باشند.

همچنین آنها باید سیستم ایمنی میزبان را به طور موثری تحریک کنند.

تعدادی از گونه­ های باسیلوس برای تولیدات طیور ایمن شناخته شده­ اند.

باسیلوس ­ها می­توانند به عنوان سلول­ های رویشی موجود باشند یا در موقعیت استرس، اسپور تولید کنند که به حرارت و نمک ­های صفراوی مقاوم هستند.

این خصوصیت ویژه اسپورها سبب می­شود که باسیلوس ­ها در صنعت طیور در حرارت بالای پلت­ سازی

و حتی اثرات نمک­ های صفراوی دردستگاه گوارش، محافظت شده و پایدار باشند.

اسپورهای باسیلوس سوبتلیس در شرایط دمایی تا ۱۰۰درجه سانتی­گراد به مدت چند دقیقه و همچنین در مقابل نمک صفراوی ۵/۰درصد، توانایی تولید سلول­ های رویشی را دارند .

از طرفی مشخص شده که این سویه از باسیلوس توانایی مقابله با باکتری­ های بیماری زایی مانند اکلای، سالمونلا، کلستریدیوم، استرپتوکوکوس و کمپلوباکتر را دارد .

بهبود در عملکرد طیور شامل افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی با مصرف پروبیوتیک حاوی سویه ­های باسیلوس سوبتلیس در طیور گزارش شده است .

 

 


[vc_empty_space]

آنزیم گالیپرو ، هچری صنعتی ,افزودنی خوراک جوجه ,,,

آنزیم گالیپرو جایگزین ایده آل برا ی آنتی بیوتیک‌های محرک رشد

آنزیم گالیپرو جایگزین ایده آل برا ی آنتی بیوتیک‌های محرک رشد 295 172 مدیر سایت

دسترسی سریع مطالب

 

گالیپرو جایگزین ایده آل برا ی آنتی بیوتیک‌های محرک رشد


اکثر مقالات معتبر دنیا نشان داده‌اند که آنزیم  گالیپرو (اسپورهای باسیلوس سوبتلیس) جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک‌ های محرک رشد می‌باشد. به طور خلاصه به دو مورد از تحقیقات اخیر در این زمینه اشاره می‌شود.

خلاصه تحقیقات اخیر انجام شده در زمینه گالیپرو 

 

 ۱ – ارزیابی بازدهی در جوجه‌های گوشتی با مقایسه پروبیوتیک و آنتی بیوتیک (آزمایش فارمی در مراکش(۲۰۱۳) (

این آزمایش با ۴۰۰۰ جوجه گوشتی سویه هوبارد (تعیین جنسیت نشده) در فارمی در مراکش انجام شد.

آزمایش ۴۵ روز به طول انجامید. همه پرنده‌ها با جیره‌ای بر پایه ذرت و سویا تغذیه شدند.در این تحقیق دو گروه آنتی بیوتیک (انرومایسین و باسیتراسین) با گروه گالیپرو مقایسه شدند.

آنتی بیوتیک انرامایسین (۲۰۰گرم در تن خوراک) در فاز پری استارتر و استارتر، باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات ۱۴۰(گرم در تن خوراک) در فاز پایانی ،گالیپرو از ۱ تا ۳۵ روزگی به جیره افزوده شدند.

نتایج: افزایش وزن بیشتری (۶۱گرم) در پایان دوره با مصرف گالیپرو (مقادیر فعال اسپور باسیلوس سوبتلیس به مقدار ‏CFU‏ ۱۰۹×۸/۰ بر کیلوگرم خوراک نهایی) ‏در مقایسه با آنتی بیوتیک بدست آمد.

در ضریب تبدیل غذایی و درصد تلفات تفاوت معنا داری بین دو گروه مشاهده نشد.

بر اساس این تحقیق می توان با آنزیم گالیپرو نتایج مشابهی مانند آنتی بیوتیک های محرک رشد به دست آورد

و با این روش می توان آنتی بیوتیک ها را حذف نمود.                                                                                                

 جدول ۱- عملکرد جوجه های تغذیه شده با گالیپرو

گالیپرو

آنتی بیوتیک

 

۳۷

۵/۳۶

وزن یک روزگی

۲۰۰۶

۲۰۰۵

وزن پایان دوره

۱۶/۲

۰۸/۲

ضریب تبدیل غذایی

۶/۶

۶/۶

درصد تلفات

 

– ۱ آیا گالیپرو جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک های محرک‌های رشد در تغذیه جوجه‌های گوشتی می‌باشد؟ (آزمایش فارمی در مراکش (۲۰۱۳))

از ۲۶۲۰۰ جوجه سویه هوبارد (تعیین جنسیت نشده) در فارمی در مراکش انجام شد.

طول دوره آزمایش ۴۲ روزه بود. در جیره دو گروه (۱۳۶۰۰جوجه) آنتی بیوتیک انرامایسین (۲۰۰گرم در تن خوراک) در کل دوره پرورش و و در ۲ گروه دیگر (۱۲۶۰۰ جوجه) گالیپرو در کل دوره افزوده شد.

نتایج در جدول ۲ نشان داد که گالیپرو در مقایسه با گروه آنتی بیوتیک عملکرد بهتری داشته است،

به طوری که ۴۶ گرم وزن بیشتر معادل۲/۲درصد و بهبود ۳ درصدی ضریب تبدیل و کاهش ۹ درصدی تلفات در مقابل استفاده از آنتی بیوتیک محرک رشد انرامایسین بدست آمد.

جدول ۲- عملکرد جوجه های تغذیه شده با آنزیم گالیپرو

گروه تست (گالیپرو)

گروه کنترل (آنتی بیوتیک)

 

تلفات (%)

ضریب تبدیل غذایی

وزن (گرم)

تلفات (%)

ضریب تبدیل غذایی

وزن (گرم)

سن (روز)

۱

۹۵/۰

۱۴۲

۹/۰

۹۳/۰

۱۴۳

۷روزگی

۵/۱

۲۵/۱

۳۵۵

۴/۱

۲۹/۱

۳۳۷

۱۴روزگی

۲

۴۵/۱

۶۵۴

۲

۵۲/۱

۶۶۰

۲۱روزگی

۴/۲

۵۴/۱

۱۱۳۴

۵/۲

۵۹/۱

۱۱۱۶

۲۸ روزگی

۷/۲

۷۴/۱

۱۶۷۱

۹/۲

۸۱/۱

۱۶۰۲

۳۶ روزگی

۳

۹۱/۱

۲۱۰۸

۳/۳

۹۶/۱

۲۰۶۲

۴۲ روزگی

 

در کل نتایج این دو تحقیق نشان دادند که آنزیم  گالیپرو با تاثیرات مثبت بر عملکرد جوجه‌های گوشتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک باشد.

 

گروه علمی تحقیقی شرکت رادین فیدار فردا


مشاهده ویدئوی (بررسی نقش گالیپرو)

 

 

 
نقش گالیپرو ,جوجه های گوشتی ,دستگاه گوارش طیور ,سالمونلا ,باسیلوس سوبتلیس,سالمونلا ,بیماری طیور ,عفونت های طیور ,

گالیپرو ، پروبیوتیکی برای کنترل سالمونلا در طیور

گالیپرو ، پروبیوتیکی برای کنترل سالمونلا در طیور 380 273 مدیر سایت

دسترسی سریع مطالب

نقش گالیپرو در کنترل سالمونلا


مقدمه­ ای بر عفونت­ های سالمونلایی

امروزه به دلیل گسترش وسیع سالمونلا در طیور ، کنترل آن در طیور که  جهت مصرف تغذیه­ ی انسان کاربرد دارند

به شدت دارای اهمیت می­باشد.

عفونت­ های سالمونلایی در تمامی نقاط دنیا در حیوانات اهلی، وحشی و انسان باعث بیماری می­شوند.

درحال حاضر شایعترین سروتیپ­ های بیماریزا پاراتیفوئید در طیور، سالمونلا انتریتیدیس و سالمونلا تیفی­موریوم می­باشند

. این عوامل، باکتری­ های گرم منفی میل ه­ای شکل با ابعاد ۵/۱- ۷/۰×۵-۲، فاقد هاگ و کپسول، دارای تاژک­ های بلند و متحرکند.

در محدوده دمایی ۵ تا ۴۵ درجه سانتیگراد و در محدودهpH ، ۴ تا ۹ می­توانند رشد کنند.

معمولاً بیماری در جوجه­ ها در زیر دو هفتگی و به ندرت در سنین بالای ۴ هفتگی دیده می­شود.

معمولاً تلفات در کمتر از ۲۰% گروه مبتلا اتفاق می­افتد. جوجه ­ها ممکن است علائمی از ضعف رشد

، توقف رشد و ضعف عمومی توان بدن را نشان ­دهند.

آلودگی تخم­ مرغ ­ها با سالمونلا منجر به مرگ جنین داخل تخم مرغ و یا مرگ سریع جوجه ­های تازه هچ شده، می­شود.

اسهال، آلودگی پرهای اطراف مقعد با مدفوع از نشانه ­های رایج است.

با افزایش سن گله مادر، افزایش نفوذ پذیری سالمونلا به داخل تخم­ مرغ رخ می­دهد

زیرا کیفیت پوسته تخم مرغ جوجه ­کشی با افزایش سن گله مادرکاهش می­یابد.

مطالعات اخیر نشان داده است که سالمونلا انتریتیدیس و سالمونلا تیفی موریوم موجود در منی خروس می­تواند لوله تخم بر و تخمدان مرغ منتقل شده و متعاقباً سبب آلودگی تخم مرغ شود.

راههای اثرگذاری سالمونلا انتریتیدیس بر طیور

۱ـ ارگانیسم می­تواند به سرعت از دستگاه گوارش عبور کند بدون آنکه در پرنده مؤثر بوده و بیماری ایجاد می­کند.

۲ـ ارگانیسم می­تواند در دستگاه گوارش به سرعت تکثیر یابد در حالیکه پرنده به ظاهر سالم و طبیعی است.

پرنده دفع کننده و پخش کننده­ی (shedder) عامل بیماریزا است.

۳ـ ارگانیسم از جدار روده عبورکرده و سلول­ های داخلی را درگیر می­کند و سبب بیماری در پرنده می­شود

و در صورت بهبود پرنده در زمان­ های خاص می­تواند از بدن پرنده دفع وخارج ­شود.

بررسی گله از نظر سالمونلا

درکارخانجات جوجه کشی، هر دو هفته یک بار باید از سطوح داخلی هچرها

و پوسته­ های شکسته تخم­مرغ موجود در سینی­ های هچر، کشت به عمل آید.

جوجه­ های حذفی و جوجه­ هایی که در پوسته تخم­ مرغ از بین رفته ­اند، بررسی ­شوند.

در سالن پرورش  بایدکشت از جدار کارتن، کف کارتن و پرندگان تلف شده در داخل آن صورت ­گیرد.

در دوران پرورش ،بررسی نمونه­ های بستر، سواب برداری از گرد وخاک صورت ­گیرد

و نیز سواب برداری از محل عبور دان از هاپر و اتصالات برق انجام ­شود.

در گله ­های مادر در حال تخمگذاری، سواب برداری از کف لانه تخمگذاری، پوشال موجود درآن، گرد و غبار،

پرهای دان داخل سالن و از میز درجه بندی تخم­ مرغ و محل ذخیره تخم­ مرغ و راهروها انجام ­شود.

در پرندگان لاین و اجداد بهتر است نمونه­ ها به دفعات بیشتری انجام شود.

در کشتارگاه ها باید از نمونه ­هایی مانند تکه­ هایی از پوست گردن و قسمت ­های مختلف کشتارگاه کشت به عمل آید.

علاوه برموارد فوق ازکف اتاقک کامیون حمل تخم مرغ، سواب برداری صورت گیرد .

درمان

 از آنتی بیوتیک ­ها به عنوان داروی پیشگیری مخلوط در دان و یا آب در جوجه ­های مسن و جوان و تخم ­مرغ­ های هچری

و داروی معالج طیور بیمار استفاده می­شود.

سالمونلاتیفی موریوم و انتریتیدیس نسبت به برخی از آنتی بیوتیک­ ها مقاومت دارویی یافته ­اند.

کنترل و پیشگیری

 • تهیه تخم ­مرغ­ ها، جوجه­ ها و پولت­ ها از گله ­های عاری از سالمونلا
 • ضد عفونی تخم­ مرغ­ های هچ شده و سالن­ های هچری (غوطه­ ور سازی تخم­ مرغ­ها در محلول گلوتارآلدئید ۵/۰ درصد در دمای ۴۰ بمدت ۲۰ دقیقه یا گاز دادن با حداقل ۶۰۰ میلی­گرم گاز فرمالدئید به ازای هر متر مکعب در ۲۰ به مدت ۳۰ دقیقه)
 • شستشوی و ضدعفونی سالن ­های مرغداری در فاصله بین دو دوره جوجه ریزی
 • کنترل حشرات و جوندگان
 • معدوم سازی بیماران جهت جلوگیری از انتقال افقی در بین سالن­ها
 • ترجیحاً استفاده از غذای پلت شده و یا خوراک فاقد منبع پروتئین حیوانی
 • واکسیناسیون
 • نمونه ­گیری از سالن­های مرغداری و سواب کلواک و لاشه ­های مشکوک
 • نگهداری تخم ­مرغ­ ها در یخچال و سردخانه
 • افزودن مواد شیمیایی مانند اسید فرمیک یا پروپیونیک به دان، یا گاز دادن با فرمالدئید یا متیل برومید(اخیراً سازمان نظارت بر مواد غذایی و دارویی ایالات متحده استفاده از محلول ۳۷% فرمالین را به میزان ۵/۲ کیلوگرم در هر تن به مدت ۱۴ روز جهت کنترل باکتری سالمونلا در خوراک طیور مجاز اعلام کرده است)

درمان حذف رقابتی

افزایش فعالیت فلور طبیعی روده در پیشگیری از عفونت­های پاراتیفوئیدی مؤثراست.

این باکتری­ها از طریق مقعد، اسپری در سطح بدن یا قطره خوراکی وارد بدن طیور می­شوند.

مخلوطی از باکتری­های روده (عموماً محتویات سکوم) معمولاً جهت این کار استفاده می­شوند.

خوراندن کشت مخلوطی از باکتری ­های روده کور مرغ­ های گوشتی بالغ که از ۲۹ سویه تشکیل شده بود

به جوجه ­های گوشتی یک روزه از طریق آب آشامیدنی و سپس رویارو کردن جوجه­ ها از راه خوراکی با سالمونلا تیفی موریوم بعد از ۲ روز، نشان دادند

که این باکتری ­ها به سرعت در روده کور جای گرفته، مقاومت در مقابل سالمونلا تیفی موریوم را در مقایسه با جوجه ­های گروه شاهد به طور مؤثری افزایش می­دهد.

در طیور تخمگذار درمان با آنتی بیوتیک مناسب قبل از شروع تخمگذاری می­تواند دفع مدفوعی و آلودگی تخم مرغ را در اوج تولید به مقدار بسیار زیادی کاهش دهد.

تغیرات تغذیه­ ای برای کنترل سالمونلا در طیور می­توانند به واسطه ­ی تغییر در فرمول عمومی جیره  

و یا افزودن مواردی از مواد افزودنی به آن اعمال شوند.

به طور معمول، جمعیت میکروبی روده به شدت تحت تاثیر جیره و تغییرات آن قرار دارد.

بنابراین انتظار می­رود با تغییر در ترکیبات جیره بتوان فلور میکروبی را تا حدودی کنترل نمود.

در ادامه به ذکر یکی از مهمترین راهکارهای کنترلی که استفاده از پروبیوتیک می­باشد، می­پردازیم:

طبق تعریف، پروبیوتیک به مجموعه ­ای از میکروارگانیسم ­های زنده اتلاق می­شود که بعد از مصرف توسط حیوان

، موجب بهبود سلامت حیوانات می ­شوند.

امروزه در اتحادیه اروپا لیست جامعی از پروبیوتیک­ های تایید شده تحت عنوان “تثبیت کننده های فلور روده” برای حیوانات گوناگون موجود است.

چالشی که بر سر این موضوع مطرح است، ماندگاری و دوام پروبیوتیک در طی پروسه ی پلت زنی و نیز انبارداری است.

امروزه طیف وسیعی از گونه­ های باسیلوس که تولید کننده­ ی اسپور هستند از خود در برابر حرارت مقاومت نشان داده ­اند

و توانایی خود را در جهت بهبود سیستم گوارش میزبان حتی بعد از طی پروسه ­ی حرارت دهی حفظ کرده­ اند

و در این مورد تنها نکته­ ی قابل تامل یافتن میزان مناسب و اقتصادی جهت استفاده از این نوع پروبیوتیک ­ها در خوراک است.

باکتری ­های تولید کننده ­ی اسید لاکتیک به دلیل توانایی در کاهش آلودگی سالمونلا به طور وسیعی در طیور مورد استفاده قرار گرفته ­اند

و به منظور کنترل سالمونلا در طیور به صورت تجاری در بسیاری از کشورها استفاده می­شوند.

 

گالیپرو (محصول شرکت بیوشم آلمان) حاوی باکتری باسیلوس سوبتلیس (DSM17299) یکی از پروبیوتیک­ های موثر می­باشد

که به دلیل خصوصیات ممتاز از جمله داشتن مقادیر فعال اسپور باسیلوس سوبتلیس به مقدار CFU 10۹×۴ و میزان مصرف ۲۰۰ گرم در تن خوراک، به منظور کاهش میزان سالمونلا قابل استفاده است.

در ذیل به طور خلاصه به یکی از تحقیقات انجام شده اشاره می­شود.

باسیلوس سوبتلیس (DSM17299) به طور معنی ­داری سالمونلا را در جوجه­ های گوشتی کاهش می­دهد (ناپ و همکاران ۲۰۱۱).

همانطور که اشاره شد سالمونلا عامل یکی از شایع ترین مسمومیت­ های غذایی و خطر بزرگی در جهت سلامت عمومی جامعه،

در مقیاس جهانی است و طیور به عنوان یکی از مخازن اصلی این عامل بیماری زا شناخته شده است.

در گزارشات قبلی مشخص شد که یک دز از باسیلوس سوبتلیس، سالمونلا انتریکای مدفوع را کاهش داده است.

هدف این مقاله، بررسی اثر باسیلوس سوبتلیس (DSM 17299) به عنوان پروبیوتیک گالیپرو بر

۱)جمعیت سالمونلا در دستگاه گوارش طیور و ۲) شدینگ مدفوعی سالمونلا، می­باشد.

مواد و روش: تعداد ۹۰۰ جوجه خروس یکروزه کاب در ۱۵ پن و ۶۰ جوجه در هر پن مورد آزمایش قرار گرفتند.

گروه­ های آزمایشی شامل (جدول۱)

 • گروه کنترل با جیره استاندارد
 • گروه کنترل مثبت آلوده شده با سالمونلا انتریکا همراه با جیره استاندارد
 • گروه آلوده شده با سالمونلا همراه با جیره استاندارد مکمل شده با باسیلوس سوبتلیس (CFU/g feed 10۵×۸)

نتایج مندرج در جدول۳ نشان می­دهد که جوجه ­های تغذیه شده با باسیلوس سوبتلیس در مقایسه با گروه شاهد

و گروه کنترل سبب ۵۸ درصد کاهش معنی­ داری  در میزان سالمونلا شدند

همچنین تغذیه با باسیلوس سوبتلیس به طور معنی­ داری سالمونلا را در نمونه­ های سکوم جوجه ­های گوشتی به میزان ۳ لوگ کاهش داد (جدول۴).

این کاهش در میزان سالمونلا نه تنها اثرات مثبتی بر تولید پرنده داشته، بلکه به سلامت غذای انسان نیز کمک شایانی کرده است.

همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که در ۴۲ روزگی بهبود عددی در ضریب تبدیل غذایی و وزن بدن در گروه ­های دریافت کننده باسیلوس سوبتلیس در مقایسه با گروه شاهد مشاهده شده است (جدول۴).

در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد که(گالیپرو)  باسیلوس سوبتلیس (DSM17299) به طور معنی­ داری سالمونلا را در دستگاه گوارش طیور کاهش داده

و از طرفی سبب کاهش آلودگی لاشه در کشتارگاه و بهبود ایمنی غذایی مصرف کنندگان شده است.

گروه علمی-پژوهشی رادین فیدار فردا


فیلم آموزشی (مجموعه مقالات مربوط به گالیپرو)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

پروبیوتیک گالیپرو ,افزودنی میکروبی ,جوجه های گوشتی ,بهبود ضریب تبدیل ,افزایش وزن جوجه,

بازدهی گالیپرو (یک افزودنی میکروبی موثر برای جوجه ­های گوشتی)

بازدهی گالیپرو (یک افزودنی میکروبی موثر برای جوجه ­های گوشتی) 617 448 مدیر سایت

دسترسی سریع مطالب

بازدهی گالیپرو (یک افزودنی میکروبی موثر برای جوجه ­های گوشتی)


آنتی بیوتیک ها 

مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ­ها به عنوان محرک رشد در صنعت مرغداری جهان، موجب تهدید سلامت مصرف کنندگان گردیده که دلیل آن باقیماندن اثر داروهای آنتی بیوتیکی در فرآورده ­های حیوانی و گسترس مقاومت به عوامل ضد میکروبی می­باشد.

بنابراین مصرف آنتی بیوتیک­ های محرک رشد، در بسیاری از کشورها منع گردیده و در پی آن جایگزین­ های مناسبی برای آن انتخاب شده است.

به همین منظور محرک­ های رشد از جمله: آنزیم­ ها، پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ­ها، اسیدی فایرها، فیتوبیوتیک­ ها و … مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

 

پروبیوتیک (تغذیه مستقیم میکروب­ ها)­

پروبیوتیک ­ها میکروارگانیسم­های زنده­ای هستندکه باعث حفظ سلامت میکروفلور روده شده و عملکرد و قابلیت ماندگاری جوجه­ ها را بهبود می­بخشند.

مکانیسم اثر پروبیوتیک­ ها به شرح زیر می­باشد:

     ۱-بهبود وضعیت سلامت روده از طریق حفظ میکروفلور مفید

حذف رقابتی،تولید اسید و کاهش pH،دفع ترکیبات شبه آنتی بیوتیکی،دکونژه شدن نمک ­های صفراوی

     ۲-تغییرات متابولیسم میکروبی

      فعالیت آنزیم ­های گوارشی، تولید آمونیاک، کاهش کلسترول

     ۳-تقویت ایمنی

     ۴-تحریک مصرف خوراک و ترشحات گوارشی

خواصگالیپرو (پروبیوتیک تولید کننده آنزیم و محرک رشد)

تثبیت فلور میکروبی روده

افزایش قابلیت هضم مواد خوراکی و محرک رشد

حاوی اسپور مقاوم به حرارت پلت

سازگار با داروهای ضد کوکسیدیوز و سایر آنتی بیوتیک­ ها

با توجه به مطالب ذکر شده به شرح مختصری از تحقیقاتی که طی سال­های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در (انگلستان، اسپانیا، جمهوری چک و مجارستان) در ارتباط با بررسی اثرات افزدون پروبیوتیک سویه باسیلوس سوبتلیس بر عملکرد طیور انجام شده، می­پردازیم:

بازدهی گالیپرو 

(لاند و همکاران ۲۰۰۵)

در مجموع در این تحقیقات از ۷۰۰۰ جوجه گوشتی نر سویه راس استفاده شد و مشخص شد

که بااستفاده از گالیپرو، وزن بدن ۱ تا ۷ درصد افزایش یافت.

مواد و روش در هر ۴ آزمایش:جوجه گوشتی سویه راس/ جیره ها بر پایه ذرت یا گندم/ سویا در حدود ۳۶-۳۲ کیلوگرم/ دوره آزمایشات ۴۲ تا ۳۵ روز

نتایج و بحث: اثرات مفید گالیپرو بر پارامترهای رشد در هر ۴ آزمایش در جدول ۱ مشهود است.

      ·افزودن باسیلوس سوبتلیس سبب افزایش وزن نهایی بدن به میزان ۱ تا ۷ درصد شده است.

      ·در آزمایش چهارم علاوه بر بهبود ۵ درصدی افزایش وزن، بهبود ۱ درصدی ضریب تبدیل غذایی نیز شده است.

      ·درصد تلفات در هر ۴ آزمایش کاهش یافته است.

بر اساس نتایج عملکرد و مجموع اثرات مفید اقتصادی این تحقیقات، افزودن گالیپرو باسیلوس سوبتلیس (۱۷۲۹۹DSM)می­تواند در تولید صنعتی طیور به عنوان افزودنی موثر اقتصادی مصرف شود.

پروبیوتیک گالیپرو ,خرید خوراک دام و طیور

منبع

Lund, B., S. Hansen & P. Kürti (2005) Efficacy of GalliPro – a microbial feed additive for broilers.

Chr. Hansen A/S, 10-12 Bøge Alle, 2970 Hørsholm, DenmarK.


 

مزایای مصرف پروبیوتیک گالیپرو

مزایای مصرف پروبیوتیک گالیپرو 504 382 مدیر سایت

دسترسی سریع مطالب

مزایای مصرف پروبیوتیک گالیپرو


کاربرد گالیپرو :

اثرات  پروبیوتیک گالیپروجوجه های یکروزه دارای مجرای گوارشی تقریبا استریل می باشند.

به منظور ممانعت از استقرار میکروارگانیسم های مضر ، لازم است میکروارگانیسم های مطلوب در این محیط ایجاد کلونی نمایند.

در واحدهای تجاری پرورش جوجه های گوشتی، استقرار این کلونی ها در مجرای گوارشی بیش از ۲۰ روز طول خواهد کشید.

در این مدت میکروب های بیماری زا می توانند تشکیل کلونی داده و انواع عفونت ها را ایجاد نمایند.

با استفاده از گالیپرو می توان فلور مطلوب روده را به سرعت تثبیت نمود و از تشکیل کلونی باکتری های مضر ممانعت به عمل آورد

و همچنین راندمان هضم مواد خوراکی را نیز بهبود بخشید.

گالیپرو از باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک حمایت نموده و با تولید آنزیم های هضم کننده، موجب بهبود ضریب تبدیل خوراک می شود.


[vc_empty_space]
مکانیسم پروبیوتیک ها ,پروبیوتیک ها ,پروبیوتیک خوب ,بالانس فلور روده ,دستگاه گوارش ,مواد مغذی

پروبیوتیک ها ، محرک رشد و جایگزین آنتی بیوتیک ها

پروبیوتیک ها ، محرک رشد و جایگزین آنتی بیوتیک ها 1143 708 مدیر سایت

دسترسی سریع مطالب

پروبیوتیک ها محرک رشد و جایگزین آنتی بیوتیک ها


 • مصرف گسترده آنتی بیوتیک ها به دلیل دز بسیار کم و ممانعت از رشد جمعیت میکروبی
 • سبب ایجاد مقاومت در باکتری
 • واکنش های آلرژیک و خطراتی برای رشد و سلامت افراد مصرف کننده
 • ممنوعیت مصرف آنتی بیوتیک در ۲۰۰۶u

پروبیوتیک ها باکتری های مفید ی که پس از مصرف، در روده ساکن شده و با بالانس فلور روده اثرات مفیدی بر جا می گذارند (فولر۱۹۸۹).

 

خصوصیات پروبیوتیک خوب

 • بقا، تکثیر و سرعت رشد و تشکیل کلونی زیاد خصوصیات پروبیوتیک ها
 • ایجاد شرایط مناسب برای عملکرد بهتر میزبان
 • مقاومت در مقابل تغییرات  pHدستگاه گوارش
 • عدم رقابت با میزبان در مصرف مواد مغذی
 • نیمه عمر بالا

مکانیسم پروبیوتیک ها 

 •       تولید اسید لاکتیک، لاکتوفرین، باکتریوسین، پراکسید هیدروژنمکانیسم پروبیوتیک ها
 •      مسدود کردن نقاط اتصال پاتوژن های بیماریزا در روده و جلوگیری از کلونیزه شدن و رشد آنها (حذف رقابتی)
 •      رقابت برای تغذیه با سایر میکروارگانیسم ها
 •       کاهش pH
 •       تحریک سیتم ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی

 

 

در دستگاه گوارش موجودات میلیونها میکروارگانیسم وجود دارند که به عنوان میکروفلور شناخته شده اند. میکروفلور برای میزبان ضروری میکروفلور رودهاست:

 • کمک به هضم
 • کمک به جذب و سنتز مواد معدنی و ویتامین ها
 • تحریک سیستم ایمنی

 

 

 

در شرایط طبیعی روده جوجه هچ شده با قرار گرفتن در لانه و تماس با پوسته تخم مرغ به تدریج با میکروارگانیسم ها مواجه شدهجوجه هچ شده

و کلنی تشکیل می دهند و به نوعی سد طبیعی در طول دوره رشد فراهم می شود.

 

 

 

 

 

در هچری صنعتی به دلیل شرایط استریل و بهداشتی زیادهچری صنعتی

و عدم تماس جوجه با محیط طبیعی واکسینه شدن طبیعی در مقابل میکروارگانیسم های بیماریزا اتفاق نمی افتد

و احتمال بروز خطر مواجه شدن با میکروارگانیسم های بیماریزا در طول دوره رشد وجود دارد.

توسعه جمعیت میکروبی

 

توسعه جمعیت میکروبی

عدم بالانس میکروفلور روده

 

عدم بالانس میکروفلور روده

فلور روده و سیستم ایمنی

 

فلور روده و سیستم ایمنی

اهمیت روزهای اول پرورش


اهمیت روز اول پرورش جوجه

 • دست نخورده بودن روده؛ (افزایش حساسیت در مقابل بیماریها)
 • تاخیر در دسترسی به آب و غذا؛ (دهیدراتاسیون)
 • تغییر در مدل تغذیه (زرده به جیره)؛ (کاهش وزن)
 • پایدار نشدن سیستم ایمنی
 • ۲تا ۵درصد رشد اندامها (بورس و طحال) در هفته اول

 

 

 

 

نتیجه استفاده از آنتی بیوتیک ها 

 

کاهش وزن، بازدهی غذایی و افزایش تلفات

English
https://bak.feedarco.com/wp-content/themes/movedo-child